[4/26/2016] Possible starters for Yomiuri-Hanshin series

Possible starters for the Yomiuri-Hanshin series at Koshien Stadium (April 26-28):

  • Hayato Takagi (YOM) – Shintaro Fujinami (HAN)
  • Kazuto Taguchi (YOM) – Minoru Iwata (HAN)
  • Tomoyuki Sugano (YOM) – Randy Messenger (HAN)

Source: Sanspo 4/26/2016

Leave a Reply