Saitama Seibu Lions vs Tohoku Rakuten Golden Eagles (May 10, 2016) – CANCELED

Seibu Lions vs Rakuten Eagles @ Rakuten Kobo Stadium Miyagi – 18:00
Starters: Kikuchi, Yusei (SEI) 2-4, 3.40 – Shiomi, Takahiro (RAK) 1-1, 3.00

Canceled at 13:30 due to rain.

Leave a Reply