[6/22/2016] Softbank Hawks starting rotation

The Softbank Hawks starting rotation for the next six games, according to Nikkan Sports:

  • Rakuten at kobo Stadium: Tsuyoshi Wada, Nao Higashihama, Kenichi Nakata
  • Lotte at Tokyo Dome/YafuOku Dome: Shota Takeda, Kodai Senga, Sho Iwasaki

Source: Nikkan Sports 6/22/2016

Leave a Reply