[7/15/2016] Mazda All-Star Game 2016: Shohei Otani wins Game 1 HR Derby

Game 1 Home Run Derby Results at YafuOku Dome

Match-up 1

  • Yoshitomo Tsutsugo – 0
  • Yuki Yanagita – 1 (five outs)

Match-up 2

  • Shohei Otani – 6
  • Tetsuto Yamada – 5

Finals

  • Yuki Yanagita – 2
  • Shohei Otani – 3 (six outs)

Leave a Reply