[8/18/2016] 98th Summer Koshien: Day 12

08:00 1 常総学院
(茨城)
Joso Gakuin
Ibaraki
1-4 秀岳館
(熊本)
Syugakukan
Kumamoto
10:30 2 鳴門
(徳島)
Naruto
Tokushima
0-3 明徳義塾
(高知)
Meitoku Gijuku
Kochi
13:00 3 北海
(南北海道)
Hokkai
Minami Hokkaido
7-3 聖光学院
(福島)
Seiko Gakuin
Fukushima
15:30 4 作新学院
(栃木)
Sakushin Gakuin
Tochigi
3-1 木更津総合
(千葉)
Kisarazu Sogo
Chiba

Leave a Reply