[8/20/2016] 98th Summer Koshien: Semifinals

10:00 1 作新学院
(栃木)
Sakushin Gakuin
Tochigi
10-2 明徳義塾
(高知)
Meitoku Gijuku
Kochi
12:30 2 北海
(南北海道)
Hokkai
Minami Hokkaido
4-3 秀岳館
(熊本)
Syugakukan
Kumamoto

Leave a Reply