2017 Orix Buffaloes coaching staff changes

Date Name Position Notes Source
10/24 Atsushi Yoshida Let go Ni-gun Pitching Coach, contract will not be renewed OrixSports Hochi 10/23/2016
10/02 Yoshihiko Takahashi Let go Battery Coach, contract will not be renewed Orix
10/02 Hirotoshi Kitagawa Let go Battery Coach, contract will not be renewed Orix

Leave a Reply