89th Spring Koshien Practice Schedule

The Senbatsu Tournament Committee release Koshien Stadium practice schedules today. Practices will begin on March 14. Each team will have thirty minutes on the field. Each day will start at 9:00am.

March 14

 • Sendai Ikuei
 • Kozukata
 • Fukui Kogyo Daigaku Fukui
 • Riseisha
 • Teikyo DaiGo
 • Tokai Daigaku Fukuoka
 • Tajimi
 • Fukuoka Daigaku Ohori
 • Nakamura

March 15

 • Morioka Daigaku Fuzoku
 • Hotoku Gakuen
 • Maebashi Ikuei
 • Nihon Daigaku DaiSan
 • Chiben Gakuen
 • Sakushin Gakuin
 • Osaka Toin
 • Kobe Kokusai Daigaku Fuzoku
 • Kure
 • Shiga Gakuen
 • Ube Kojo

March 16

 • Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
 • Takaoka Shogyo
 • Shizuoka
 • Meitoku Gijuku
 • Shigakukan
 • Syugakukan
 • Soshi Gakuen
 • Tokai Daigaku Ichihara Boyo
 • Sapporo Daiichi
 • Kumamoto Kogyo
 • Takada Shogyo
 • Waseda Jitsugyo

Source: Nikkan Sports 3/1/2017

Leave a Reply

Don't forget to check these out!
NPB Standings [Full]
G W L T
Hiroshima 143 89 52 2
Yomiuri 143 71 69 3
Yokohama 143 69 71 3
Hanshin 143 64 76 3
Yakult 143 64 78 1
Chunichi 143 58 82 3
G W L T
Nippon Ham 143 87 53 3
Softbank 143 83 54 6
Lotte 143 72 68 3
Seibu 143 64 76 3
Rakuten 143 62 78 3
Orix 143 57 83 3
Today's Birthdays