89th Spring Koshien Practice Schedule

The Senbatsu Tournament Committee release Koshien Stadium practice schedules today. Practices will begin on March 14. Each team will have thirty minutes on the field. Each day will start at 9:00am.

March 14

 • Sendai Ikuei
 • Kozukata
 • Fukui Kogyo Daigaku Fukui
 • Riseisha
 • Teikyo DaiGo
 • Tokai Daigaku Fukuoka
 • Tajimi
 • Fukuoka Daigaku Ohori
 • Nakamura

March 15

 • Morioka Daigaku Fuzoku
 • Hotoku Gakuen
 • Maebashi┬áIkuei
 • Nihon Daigaku DaiSan
 • Chiben Gakuen
 • Sakushin Gakuin
 • Osaka Toin
 • Kobe Kokusai Daigaku Fuzoku
 • Kure
 • Shiga Gakuen
 • Ube Kojo

March 16

 • Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
 • Takaoka Shogyo
 • Shizuoka
 • Meitoku Gijuku
 • Shigakukan
 • Syugakukan
 • Soshi Gakuen
 • Tokai Daigaku Ichihara Boyo
 • Sapporo Daiichi
 • Kumamoto Kogyo
 • Takada Shogyo
 • Waseda Jitsugyo

Source: Nikkan Sports 3/1/2017

Leave a Reply

NPB Standings [Full]
G W L T
Hiroshima 89 56 31 2
Hanshin 85 46 39 0
Yokohama 88 45 40 3
Yomiuri 88 41 46 1
Chunichi 90 39 48 3
Yakult 88 29 57 2
G W L T
Rakuten 81 55 25 1
Softbank 89 58 31 0
Seibu 85 46 37 2
Orix 85 38 46 1
Nippon Ham 88 32 56 0
Lotte 86 28 57 1
Don't forget to check these out!