89th Spring Koshien Practice Schedule

The Senbatsu Tournament Committee release Koshien Stadium practice schedules today. Practices will begin on March 14. Each team will have thirty minutes on the field. Each day will start at 9:00am.

March 14

 • Sendai Ikuei
 • Kozukata
 • Fukui Kogyo Daigaku Fukui
 • Riseisha
 • Teikyo DaiGo
 • Tokai Daigaku Fukuoka
 • Tajimi
 • Fukuoka Daigaku Ohori
 • Nakamura

March 15

 • Morioka Daigaku Fuzoku
 • Hotoku Gakuen
 • Maebashi┬áIkuei
 • Nihon Daigaku DaiSan
 • Chiben Gakuen
 • Sakushin Gakuin
 • Osaka Toin
 • Kobe Kokusai Daigaku Fuzoku
 • Kure
 • Shiga Gakuen
 • Ube Kojo

March 16

 • Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
 • Takaoka Shogyo
 • Shizuoka
 • Meitoku Gijuku
 • Shigakukan
 • Syugakukan
 • Soshi Gakuen
 • Tokai Daigaku Ichihara Boyo
 • Sapporo Daiichi
 • Kumamoto Kogyo
 • Takada Shogyo
 • Waseda Jitsugyo

Source: Nikkan Sports 3/1/2017

Leave a Reply

NPB Standings [Full]
G W L T
Hiroshima 140 86 50 4
Hanshin 135 73 59 3
Yokohama 135 68 63 4
Yomiuri 137 68 66 3
Chunichi 136 58 73 5
Yakult 137 44 91 2
G W L T
Softbank 136 91 45 0
Seibu 137 77 57 3
Rakuten 130 71 57 2
Orix 133 61 71 1
Nippon Ham 133 52 81 0
Lotte 135 49 85 1
Don't forget to check these out!