89th Spring Koshien Practice Schedule

The Senbatsu Tournament Committee release Koshien Stadium practice schedules today. Practices will begin on March 14. Each team will have thirty minutes on the field. Each day will start at 9:00am.

March 14

 • Sendai Ikuei
 • Kozukata
 • Fukui Kogyo Daigaku Fukui
 • Riseisha
 • Teikyo DaiGo
 • Tokai Daigaku Fukuoka
 • Tajimi
 • Fukuoka Daigaku Ohori
 • Nakamura

March 15

 • Morioka Daigaku Fuzoku
 • Hotoku Gakuen
 • Maebashi Ikuei
 • Nihon Daigaku DaiSan
 • Chiben Gakuen
 • Sakushin Gakuin
 • Osaka Toin
 • Kobe Kokusai Daigaku Fuzoku
 • Kure
 • Shiga Gakuen
 • Ube Kojo

March 16

 • Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
 • Takaoka Shogyo
 • Shizuoka
 • Meitoku Gijuku
 • Shigakukan
 • Syugakukan
 • Soshi Gakuen
 • Tokai Daigaku Ichihara Boyo
 • Sapporo Daiichi
 • Kumamoto Kogyo
 • Takada Shogyo
 • Waseda Jitsugyo

Source: Nikkan Sports 3/1/2017

Leave a Reply

NPB Standings [Full]
G W L T
Hiroshima 49 29 19 1
Hanshin 46 27 19 0
Yomiuri 47 23 24 0
Yokohama 48 22 24 2
Yakult 47 20 27 0
Chunichi 49 19 27 3
G W L T
Rakuten 42 30 12 0
Softbank 49 30 19 0
Seibu 45 25 19 1
Nippon Ham 46 19 27 0
Orix 46 19 27 0
Lotte 48 14 33 1
Don't forget to check these out!