89th Spring Koshien Practice Schedule

The Senbatsu Tournament Committee release Koshien Stadium practice schedules today. Practices will begin on March 14. Each team will have thirty minutes on the field. Each day will start at 9:00am.

March 14

 • Sendai Ikuei
 • Kozukata
 • Fukui Kogyo Daigaku Fukui
 • Riseisha
 • Teikyo DaiGo
 • Tokai Daigaku Fukuoka
 • Tajimi
 • Fukuoka Daigaku Ohori
 • Nakamura

March 15

 • Morioka Daigaku Fuzoku
 • Hotoku Gakuen
 • Maebashi Ikuei
 • Nihon Daigaku DaiSan
 • Chiben Gakuen
 • Sakushin Gakuin
 • Osaka Toin
 • Kobe Kokusai Daigaku Fuzoku
 • Kure
 • Shiga Gakuen
 • Ube Kojo

March 16

 • Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki
 • Takaoka Shogyo
 • Shizuoka
 • Meitoku Gijuku
 • Shigakukan
 • Syugakukan
 • Soshi Gakuen
 • Tokai Daigaku Ichihara Boyo
 • Sapporo Daiichi
 • Kumamoto Kogyo
 • Takada Shogyo
 • Waseda Jitsugyo

Source: Nikkan Sports 3/1/2017

Leave a Reply

NPB Standings [Full]
G W L T
Hiroshima 21 13 7 1
Yomiuri 19 11 8 0
Hanshin 19 11 8 0
Yokohama 20 8 10 2
Yakult 19 7 12 0
Chunichi 20 6 11 3
G W L T
Rakuten 17 13 4 0
Seibu 17 11 6 0
Orix 17 11 6 0
Softbank 20 10 10 0
Lotte 19 6 13 0
Nippon Ham 20 4 16 0
Don't forget to check these out!