[12/20/2018] Yomiuri Giants uniform number changes

The Yomiuri Giants announced the following uniform numbers changes:

 • Shun Yamaguchi = 42 → 11
 • Tomoyuki Sugano = 19 → 18
 • Koji Uehara = 11 → 19
 • Kazuto Taguchi = 90 → 28
 • Seishu Hatake = 28 → 31
 • Toshiki Sakurai = 36 → 35
 • C. C. Mercedes = 95 → 42
 • Mitsuo Yoshikawa = 21 → 47
 • Taylor Jungmann = 39 → 49
 • Shingo Usami = 27 → 32
 • Daiki Yoshikawa = 68 → 00
 • Shunta Tanaka = 63 → 51
 • Daiki Masuda = 98 → 63
 • Shingo Ishikawa = 49 → 36
 • Soichiro Tateoka = 58 → 39
 • Alex Guerrero = 5 → 44
 • Hirotaka Yonahara = 91 → 023

Source: Yomiuri 12/20/2018

Leave a Reply