[2/28/2019] 91st Spring Koshien Practice Schedule

March 18 (start at 14:00, thirty minutes each)

Prefecture School JPN School ENG
Wakayama 智弁和歌山 Chiben Wakayama
Osaka 履正社 Riseisha
Hyogo 明石商 Akashi Shogyo
Wakayama 市和歌山 Shiritsu Wakayama
Aomori 八戸学院光星 Hachinohe Gakuin Kosei

March 19 (start at 9:00, thirty minutes each)

Prefecture School JPN School ENG
Hiroshima 広陵 Koryo
Ehime 松山聖陵 Matsuyama Seiryo
Kumamoto 熊本西 Kumamoto Nishi
Kyoto 福知山成美 Fukuchiyama Seibi
Oita 明豊 Meiho
Kanagawa 桐蔭学園 Toin Gakuen
Tokushima 富岡西 Tomioka Nishi
Hokkaido 札幌大谷 Sapporo Otani
Yamanashi 山梨学院 Yamanashi Gakuin
Saitama 春日部共栄 Kasukabe Kyoei
Hiroshima Kure
Hokkaido 札幌第一 Sapporo Daiichi
Tottori 米子東 Yonago Higashi
Ibaraki 石岡一 Ishioka Daiichi
Chiba 習志野 Narashino

March 20 (start at 9:00, thirty minutes each)

Prefecture School JPN School ENG
Aichi 東邦 Toho
Ishikawa 星稜 Seiryo
Mie 津田学園 Tsuda Gakuen
Miyazaki 日章学園 Nissho Gakuen
Kagawa  高松商 Takamatsu Shogyo
Kyoto 龍谷大平安 Ryukoku Dai Heian
Fukui 啓新 Keishin
Tokyo 国士舘 Kokushikan
Kanagawa 横浜 Yokohama
Oita 大分 Oita
Fukuoka 筑陽学園 Chikuyo Gakuen
Iwate 盛岡大付 Morioka DaiFu

Source: Sponichi 2/27/2019, Nikkan Sports 2/27/2019

Leave a Reply