Category: Box Scores

Box scores from baseball games.

YOM HIR

Yomiuri Giants 6 – Hiroshima Carp 4 (April 1, 2016)

Yomiuri Giants vs Hiroshima Carp @ Mazda Stadium – 18:00
Starters: Takagi, Hayato (YOM) 1-0, 2.57 – Okada, Akitake (HIR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Yomiuri 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 6 15 5
Hiroshima 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 11 1

Attendance: 26166 | Time: 4h11m

(more…)

0 Comments
HAN YOK

Hanshin Tigers 1 – Yokohama Bay Stars 2 (April 1, 2016)

Hanshin Tigers vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium – 18:00
Starters: Nomi, Atsushi (HAN) 1-0, 1.50 – Ino, Shoichi (YOK) 1-0, 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hanshin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1
Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0 2X 2 6 0

Attendance: 25939 | Time: 3h0m

(more…)

0 Comments
YAK CHU

Chunichi Dragons 1 – Yakult Swallows 4 (April 1, 2016)

Chunichi Dragons vs Yakult Swallows @ Meiji Jingu Stadium – 18:00
Starters: Ono, Yudai (CHU) 1-0, 2.35 – Ogawa, Yasuhiro (YAK) 0-1, 1.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Chunichi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2
Yakult 0 0 0 1 2 0 1 0 X 4 5 0

Attendance: 16261 | Time: 2h40m

(more…)

0 Comments
YAK HAN

Hanshin Tigers 6 – Yakult Swallows 6 (March 31, 2016)

Hanshin Tigers vs Yakult Swallows @ Meiji Jingu Stadium – 18:00
Starters: Messenger, Randy (HAN) 0-1, 4.05 – Davies, Kyle (YAK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
Hanshin 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6 10 0
Yakult 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 6 13 1

Attendance: 23558 | Time: 5h12m

(more…)

0 Comments
HIR CHU

Hiroshima Carp 5 – Chunichi Dragons 9 (March 31, 2016)

Hiroshima Carp vs Chunichi Dragons @ Nagoya Dome – 18:00
Starters: Johnson, Kris (HIR) 0-1, 2.25 – Fuku, Hiroto (CHU) 0-0, 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hiroshima 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5 7 0
Chunichi 0 0 0 0 0 0 7 2 X 9 12 0

Attendance: 25880 | Time: 3h40m

(more…)

0 Comments
YOM YOK

Yomiuri Giants 6 – Yokohama Bay Stars 4 (March 31, 2016)

Yomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium – 18:00
Starters: Sugano, Tomoyuki (YOM) 1-0, 0.00 – Sunada, Yoshiki (YOK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
Yomiuri 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 6 14 0
Yokohama 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 10 1

Attendance: 28454 | Time: 4h6m

(more…)

0 Comments
YAK HAN

Hanshin Tigers 4 – Yakult Swallows 8 (March 30, 2016)

Hanshin Tigers vs Yakult Swallows @ Meiji Jingu Stadium – 18:00
Starters: Iwata, Minoru (HAN) – Naruse, Yoshihisa (YAK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hanshin 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 5 0
Yakult 0 1 0 1 0 5 1 0 X 8 14 0

Attendance: 26106 | Time: 3h22m

(more…)

0 Comments
SOF SEI

Seibu Lions 4 – Softbank Hawks 5 (March 30, 2016)

Seibu Lions vs Softbank Hawks @ Fukuoka Yahuoku! DOME – 18:00
Starters: Nogami, Ryoma (SEI) – Senga, Kodai (SOF)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Seibu 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 9 1
Softbank 1 0 0 3 0 1 0 0 X 5 10 1

Attendance: 34300 | Time: 3h22m

(more…)

0 Comments
LOT RAK

Rakuten Eagles 5 – Chiba Lotte Marines 0 (March 30, 2016)

Rakuten Eagles vs Chiba Lotte Marines @ QVC Marine Field – 13:00
Starters: Mima, Manabu (RAK) – Futaki, Kota (LOT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rakuten 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5 15 0
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Attendance: 16589 | Time: 2h50m

(more…)

0 Comments
HIR CHU

Hiroshima Carp 11 – Chunichi Dragons 3 (March 30, 2016)

Hiroshima Carp vs Chunichi Dragons @ Nagoya Dome – 18:00
Starters: Yokoyama, Hiroki (HIR) – Hamada, Tatsuro (CHU)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hiroshima 0 3 0 0 4 2 0 0 2 11 15 0
Chunichi 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 7 1

Attendance: 29618 | Time: 3h15m

(more…)

0 Comments