Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
SOF RAK

Fukuoka SoftBank Hawks vs Tohoku Rakuten Golden Eagles (August 20, 2017)

Softbank Hawks vs Rakuten Eagles @ Kobo Park Miyagi – 17:00
Starters: Takeda, Shota (SOF) 4-2, 3.67 – Karashima, Wataru (RAK) 8-5, 4.16

0 Comments
SOF RAK

Softbank Hawks 2 – Rakuten Eagles 0 (August 19, 2017)

Softbank Hawks vs Rakuten Eagles @ Kobo Park Miyagi – 18:00
Starters: Senga, Kodai (SOF) 10-2, 2.43 – Norimoto, Takahiro (RAK) 11-3, 3.12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Softbank 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 7 0
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Attendance: 27111 | Time: 3h0m

(more…)

0 Comments
SOF RAK

Softbank Hawks 4 – Rakuten Eagles 1 (August 18, 2017)

Softbank Hawks vs Rakuten Eagles @ Kobo Park Miyagi – 18:00
Starters: Higashihama, Nao (SOF) 12-3, 2.51 – Kishi, Takayuki (RAK) 8-5, 2.52

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Softbank 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 8 0
Rakuten 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0

Attendance: 25694 | Time: 3h2m

(more…)

0 Comments
SEI RAK

Rakuten Eagles 0 – Seibu Lions 3 (August 17, 2017)

Rakuten Eagles vs Seibu Lions @ MetLife Dome – 18:00
Starters: Anraku, Tomohiro (RAK) 1-3, 4.55 – Kikuchi, Yusei (SEI) 11-5, 2.06

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Seibu 0 0 0 0 0 0 0 0 3X 3 9 0

Attendance: 25948 | Time: 2h54m

(more…)

0 Comments
SEI RAK

Rakuten Eagles 0 – Seibu Lions 5 (August 16, 2017)

Rakuten Eagles vs Seibu Lions @ MetLife Dome – 18:00
Starters: Mima, Manabu (RAK) 9-3, 2.80 – Okamoto, Yosuke (SEI) 5-0, 4.33

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Seibu 0 1 0 3 1 0 0 0 X 5 9 1

Attendance: 26154 | Time: 2h40m

(more…)

0 Comments
SEI RAK

Rakuten Eagles 8 – Seibu Lions 17 (August 15, 2017)

Rakuten Eagles vs Seibu Lions @ MetLife Dome – 18:00
Starters: Corrales, Josh (RAK) – Wolfe, Brian (SEI) 9-2, 2.61

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rakuten 0 1 0 4 2 0 0 0 1 8 13 1
Seibu 4 1 0 2 0 4 1 5 X 17 16 0

Attendance: 28772 | Time: 3h40m

(more…)

0 Comments
ORI RAK

Rakuten Eagles 4 – Orix Buffaloes 2 (August 13, 2017)

Rakuten Eagles vs Orix Buffaloes @ Kyocera Dome – 13:00
Starters: Karashima, Wataru (RAK) 7-5, 4.30 – Nishi, Yuki (ORI) 5-5, 3.20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rakuten 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 5 0
Orix 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5 0

Attendance: 26670 | Time: 3h10m

(more…)

0 Comments
ORI RAK

Rakuten Eagles 7 – Orix Buffaloes 0 (August 12, 2017)

Rakuten Eagles vs Orix Buffaloes @ Kyocera Dome – 14:00
Starters: Norimoto, Takahiro (RAK) 10-3, 3.37 – Yamaoka, Taisuke (ORI) 4-7, 3.26

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rakuten 0 0 1 0 1 3 0 2 0 7 14 0
Orix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Attendance: 25715 | Time: 3h24m

(more…)

0 Comments
ORI RAK

Rakuten Eagles 4 – Orix Buffaloes 8 (August 11, 2017)

Rakuten Eagles vs Orix Buffaloes @ Kyocera Dome – 18:00
Starters: Kishi, Takayuki (RAK) 8-4, 2.18 – Dickson, Brandon (ORI) 7-6, 2.72

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Rakuten 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4 12 1
Orix 0 1 0 5 0 0 2 0 X 8 12 0

Attendance: 26324 | Time: 3h28m

(more…)

0 Comments
HAM RAK

Nippon Ham Fighters 3 – Rakuten Eagles 4 (August 10, 2017)

Nippon Ham Fighters vs Rakuten Eagles @ Kobo Park Miyagi – 18:00
Starters: Kato, Takayuki (HAM) 4-5, 3.84 – Anraku, Tomohiro (RAK) 1-3, 4.98

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
Nippon Ham 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 11 0
Rakuten 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1X 4 12 0

Attendance: 26745 | Time: 4h24m

(more…)

0 Comments