Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
Date Added Removed
03/28/2016 Karashima, Wataru
03/29/2016 Mima, Manabu Nishida, Tetsuro
03/30/2016 Kato, Masashi; Yokoyama, Takaaki
03/31/2016 Kaneto, Norihito; Kim, Mu-Young
04/09/2016 Tomura, Kenji; Furukawa, Yuri Ishibashi, Ryota; Kim, Mu-Young
04/12/2016 Miyoshi, Takumi Fujita, Kazuya
04/13/2016 Brigham, Jake; Nakagawa, Taishi; Shimauchi, Hiroaki Liz, Radhames; Okoye, Louis; Okajima, Takero
04/14/2016 Yokoyama, Takaaki Brigham, Jake; Imae, Toshiaki
04/16/2016 Kawamoto, Ryohei
04/17/2016 Karashima, Wataru; Miyoshi, Takumi
04/18/2016 Hamaya, Kodai; Yoshimochi, Ryota
04/20/2016 Ray, Kenny Furukawa, Yuri
04/21/2016 Makida, Akihisa Ray, Kenny; Gomes, Jonny
04/22/2016 Anraku, Tomohiro
04/24/2016 Nakagawa, Taishi
04/25/2016 Okajima, Takero
04/27/2016 Tomura, Kenji
04/28/2016 Mickolio, Kam
04/29/2016 Ishibashi, Ryota; Fujita, Kazuya Kaneto, Norihito; Makida, Akihisa
04/30/2016 Anraku, Tomohiro
05/02/2016 Imae, Toshiaki
05/04/2016 Brigham, Jake Yoshimochi, Ryota
05/06/2016 Ray, Kenny Ishibashi, Ryota
05/11/2016 Kaneto, Norihito Mima, Manabu
05/15/2016 Hamaya, Kodai; Yokoyama, Takaaki
05/16/2016 Nishimiya, Yusuke; Irino, Takahiro
05/18/2016 Shima, Motohiro; Abe, Toshihito
05/20/2016 Adachi, Yuichi; Nishida, Tetsuro
05/21/2016 Ray, Kenny
05/24/2016 Kawai, Takashi; Amador, Japhet Ishimine, Tadashi
05/25/2016 Mima, Manabu; Yoshimochi, Ryota Kawai, Takashi; Nishida, Tetsuro
05/26/2016 Ishibashi, Ryota; Nakagawa, Taishi Brigham, Jake; Imae, Toshiaki
05/27/2016 Anraku, Tomohiro Irino, Takahiro
05/28/2016 Okoye, Louis Amador, Japhet
05/30/2016 Koseki, Shota Kawamoto, Ryohei
05/31/2016 Liz, Radhames Ishibashi, Ryota
06/04/2016 Tomura, Kenji Fukuda, Masayoshi
06/08/2016 Yokoyama, Takaaki; Abe, Toshihito; Uchida, Yasuhito Anraku, Tomohiro; Liz, Radhames; Nakagawa, Taishi
06/10/2016 Makida, Akihisa Matsui, Kazuo
06/12/2016 Akaminai, Ginji
06/13/2016 Miyoshi, Takumi
06/14/2016 Kawai, Takashi Miyoshi, Takumi
06/15/2016 Yamauchi, Soma Kawai, Takashi
06/18/2016 Ishimine, Tadashi Yoshimochi, Ryota
06/19/2016 Yamauchi, Soma
06/23/2016 Akaminai, Ginji
06/26/2016 Koseki, Shota; Mogi, Eigoro
06/27/2016 Muto, Yoshitaka; Nishida, Tetsuro
07/02/2016 Imae, Toshiaki Muto, Yoshitaka
07/03/2016 Tomura, Kenji
07/04/2016 Ono, Fumiya
07/09/2016 Brigham, Jake Mima, Manabu
07/10/2016 Ray, Kenny Aoyama, Koji
07/11/2016 Ishibashi, Ryota; Miyoshi, Takumi Ray, Kenny; Nishida, Tetsuro; Makida, Akihisa
07/13/2016 Yokoyama, Takaaki; Uchida, Yasuhito
07/17/2016 Miyagawa, Sho; Fernando, Luciano
07/20/2016 Brigham, Jake; Ishibashi, Ryota; Ishimine, Tadashi
07/21/2016 Mima, Manabu; Shima, Motohiro; Amador, Japhet
07/22/2016 Karashima, Wataru Fernando, Luciano
07/24/2016 Perez, Felix
07/25/2016 Peguero, Carlos
08/03/2016 Anraku, Tomohiro; Mogi, Eigoro Goto, Mitsutaka; Okoye, Louis
08/05/2016 Matsui, Kazuo Masuda, Shintaro
07/11/2016 Perez, Felix
08/10/2016 Yokoyama, Takaaki Kamata, Yoshinao
08/13/2016 Shimotsuma, Takahiro Miyagawa, Sho
08/14/2016 Shimotsuma, Takahiro
08/15/2016 Ishimine, Tadashi
08/18/2016 Aoyama, Koji Ono, Fumiya
08/20/2016 Muto, Yoshitaka; Aihara, Kazutomo Nishimiya, Yusuke; Yokoyama, Takaaki
08/22/2016 Kikuchi, Yasunori Ishimine, Tadashi
08/28/2016 Muto, Yoshitaka; Aihara, Kazutomo
08/29/2016 Ono, Fumiya; Otsuka, Takahito
08/31/2016 Nakagawa, Taishi Akaminai, Ginji
09/02/2016 Perez, Felix Amador, Japhet
09/07/2016 Ono, Fumiya; Otsuka, Takahito
09/08/2016 Kawai, Takashi; Furukawa, Yuri
09/14/2016 Hasebe, Kohei; Akaminai, Ginji Kawai, Takashi; Nakagawa, Taishi
09/21/2016 Furukawa, Yuri
09/22/2016 Kamata, Yoshinao
09/27/2016 Ono, Fumiya; Otsuka, Takahito Hasebe, Kohei; Karashima, Wataru
09/30/2016 Ishimine, Tadashi Kamata, Yoshinao
10/01/2016 Hamaya, Kodai; Amador, Japhet Anraku, Tomohiro; Perez, Felix
10/02/2016 Peguero, Carlos
10/03/2016 Fernando, Luciano
10/04/2016 Nishida, Tetsuro; Nakagawa, Taishi Mima, Manabu; Fujita, Kazuya