Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
Date Added Removed
03/29/2016 Yokoyama, Hiroki Shoji, Hayato
03/31/2016 Okada, Akitake Ono, Jumpei
04/01/2016 Nagakawa, Katsuhiro Okada, Akitake
04/03/2016 Noma, Takayoshi
04/04/2016 Suzuki, Seiya
04/05/2016 Akamatsu, Masato Shimozuru, Ko
04/10/2016 Nishikawa, Ryoma
04/11/2016 Uemoto, Takashi
04/16/2016 Dobayashi, Shota Luna, Hector
04/20/2016 Egusa, Hirotaka
04/21/2016 Hagens, Bradin
04/22/2016 Kuri, Aren; Toda, Takaya Nakata, Ren; Nakaoshi, Oscar
04/27/2016 Okada, Akitake Nagakawa, Katsuhiro
04/28/2016 Ono, Jumpei Okada, Akitake
05/01/2016 Uemoto, Takashi
05/02/2016 Nishikawa, Ryoma
05/06/2016 Nishihara, Keita Yokoyama, Hiroki
05/07/2016 Sato, Shoma Kuroda, Hiroki
05/08/2016 Fukui, Yuya; Nishihara, Keita
05/09/2016 Egusa, Hirotaka; Imai, Keisuke
05/13/2016 Okada, Akitake Sato, Shoma
05/14/2016 Nakamura, Kyohei Imai, Keisuke
05/18/2016 Nagakawa, Katsuhiro Egusa, Hirotaka
05/19/2016 Kuroda, Hiroki Ono, Jumpei
05/26/2016 Sato, Shoma Nagakawa, Katsuhiro
05/29/2016 Sato, Shoma; Dobayashi, Shota
05/30/2016 Nishihara, Keita; Habu, Shohei
06/02/2016 Nakaoshi, Oscar Nishihara, Keita
06/04/2016 Noma, Takayoshi Amaya, Soichiro
06/05/2016 Habu, Shohei
06/06/2016 Horie, Atsuya
06/08/2016 Dobayashi, Shota Horie, Atsuya
06/09/2016 Shimozuru, Ko Noma, Takayoshi
06/15/2016 Luna, Hector; Amaya, Soichiro Dobayashi, Shota; Eldred, Brad
06/16/2016 Ichioka, Ryuji Nomura, Yusuke
06/17/2016 Shoji, Hayato Kuroda, Hiroki
06/26/2016 Shoji, Hayato
06/27/2016 Nomura, Yusuke
06/28/2016 Kuroda, Hiroki Amaya, Soichiro
06/30/2016 Iwamoto, Takahiro Nakamura, Kyohei
07/10/2016 Toda, Takaya
07/11/2016 Funakoshi, Ryota
07/19/2016 Osera, Daichi Funakoshi, Ryota
07/20/2016 Osera, Daichi
07/21/2016 Iida, Tetsuya
07/23/2016 Nakamura, Kyohei Iida, Tetsuya
07/24/2016 Nakamura, Kyohei; Ichioka, Ryuji
07/25/2016 Ono, Jumpei
07/27/2016 Fukui, Yuya; Hisamoto, Yuichi Ono, Jumpei
07/29/2016 Yabuta, Kazuki; Egusa, Hirotaka Nakaoshi, Oscar; Hisamoto, Yuichi
08/02/2016 Shirahama, Yuta Ishihara, Yoshiyuki
08/07/2016 Okada, Akitake
08/11/2016 Osera, Daichi Egusa, Hirotaka
08/08/2016 Ichioka, Ryuji; Ishihara, Yoshiyuki Shirahama, Yuta
08/13/2016 Eldred, Brad Luna, Hector
08/14/2016 Iwamoto, Takahiro; Shimozuru, Ko
08/15/2016 Dobayashi, Shota; Amaya, Soichiro
08/27/2016 Soyogi, Eishin Kokubo, Tetsuya
08/31/2016 Okada, Akitake Fukui, Yuya
09/01/2016 Nakaoshi, Oscar Kuri, Aren
09/09/2016 Noma, Takayoshi Amaya, Soichiro
09/10/2016 Horie, Atsuya; Kokubo, Tetsuya Kuroda, Hiroki; Jackson, Jay
09/11/2016 Soyogi, Eishin; Dobayashi, Shota; Akamatsu, Masato
09/12/2016 Kuri, Aren; Luna, Hector; Shimozuru, Ko
09/15/2016 Iida, Tetsuya Okada, Akitake
09/17/2016 Delabar, Steve Hagens, Bradin
09/19/2016 Horie, Atsuya; Delabar, Steve
09/20/2016 Yabuta, Kazuki
09/21/2016 Jackson, Jay
09/22/2016 Isomura, Yoshitaka
09/23/2016 Shirahama, Yuta
09/24/2016 Kuroda, Hiroki; Kura, Yoshikazu; Hirose, Jun Nomura, Yusuke; Nakazaki, Shota; Johnson, Kris
09/25/2016 Kura, Yoshikazu
09/28/2016 Fukui, Yuya; Akamatsu, Masato
10/01/2016 Fukui, Yuya; Kuri, Aren; Osera, Daichi; Kuroda, Hiroki; Imamura, Takeru; Ichioka, Ryuji; Iida, Tetsuya; Nakaoshi, Oscar; Jackson, Jay; Aizawa, Tsubasa; Ishihara, Yoshiyuki; Shirahama, Yuta; Tanaka, Kosuke; Kokubo, Tetsuya; Luna, Hector; Arai, Takahiro; Kikuchi, Ryosuke; Eldred, Brad; Abe, Tomohiro; Nishikawa, Ryoma; Maru, Yoshihiro; Hirose, Jun; Shimozuru, Ko; Noma, Takayoshi; Akamatsu, Masato; Matsuyama, Ryuhei; Suzuki, Seiya
10/11/2016 Fukui, Yuya; Kuri, Aren; Osera, Daichi; Imamura, Takeru; Nakazaki, Shota; Ichioka, Ryuji; Johnson, Kris; Jackson, Jay; Aizawa, Tsubasa; Ishihara, Yoshiyuki; Isomura, Yoshitaka; Tanaka, Kosuke; Kokubo, Tetsuya; Luna, Hector; Arai, Takahiro; Kikuchi, Ryosuke; Eldred, Brad; Abe, Tomohiro; Nishikawa, Ryoma; Maru, Yoshihiro; Shimozuru, Ko; Noma, Takayoshi; Akamatsu, Masato; Matsuyama, Ryuhei; Suzuki, Seiya
10/12/2016 Nomura, Yusuke; Amaya, Soichiro Luna, Hector
10/13/2016 Kuroda, Hiroki
10/14/2016 Okada, Akitake; Dobayashi, Shota Kuroda, Hiroki