Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
Date Added Removed
03/31/2017 Valdes, Raul
04/01/2017 Yoshimi, Kazuki