Hokkaido Nippon-Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
Date Added Removed
03/25/2016 Enoshita, Yodai
03/26/2016 Arihara, Kohei
03/27/2016 Oshima, Takumi
03/28/2016 Yoshikawa, Mitsuo
03/29/2016 Bass, Anthony Fujioka, Yoshiaki
04/06/2016 Arihara, Kohei; Yokoo, Toshitake
04/07/2016 Miyanishi, Naoki; Oshima, Takumi
04/10/2016 Sugiya, Kenshi
04/11/2016 Matsumoto, Go
04/12/2016 Nakamura, Masaru Oshima, Takumi
04/17/2016 Ishikawa, Ryo; Iiyama, Yuji
04/18/2016 Yoneno, Tomohito; Orui, Susumu
04/20/2016 Kanehira, Masashi; Kishisato, Ryosuke Kagiya, Yohei; Nakamura, Masaru
04/24/2016 Ishikawa, Shingo
04/25/2016 Arihara, Kohei
04/29/2016 Asama, Daiki Kishisato, Ryosuke
05/03/2016 Masui, Hirotoshi
05/04/2016 Saito, Yuki; Hakumura, Akihiro; Tanaka, Toyoki; Yokoo, Toshitake Kanehira, Masashi; Yoneno, Tomohito; Matsumoto, Go
05/13/2016 Masui, Hirotoshi; Shimizu, Yushi Hakumura, Akihiro; Tanaka, Toyoki
05/24/2016 Shimizu, Yushi
05/25/2016 Oshima, Takumi
05/26/2016 Yano, Kenji Kondo, Kensuke
05/31/2016 Segawa, Hayao Enoshita, Yodai
06/02/2016 Kagiya, Yohei Kato, Takayuki
06/07/2016 Sugiya, Kenshi Yokoo, Toshitake
06/12/2016 Segawa, Hayao; Oshima, Takumi
06/13/2016 Kato, Takayuki; Kondo, Kensuke
06/15/2016 Takanashi, Hirotoshi
06/16/2016 Hakumura, Akihiro
06/19/2016 Oka, Hiromi Masui, Hirotoshi
06/20/2016 Kondo, Kensuke
06/24/2016 Arakaki, Hayato
06/26/2016 Oshima, Takumi Iguchi, Kazutomo
06/29/2016 Saito, Yuki; Asama, Daiki
06/30/2016 Takanashi, Hirotoshi; Matsumoto, Go
07/03/2016 Orui, Susumu
07/04/2016 Iiyama, Yuji
07/08/2016 Ota, Kengo Takanashi, Hirotoshi
07/09/2016 Arihara, Kohei
07/10/2016 Shimizu, Yushi
07/12/2016 Saito, Yuki Ota, Kengo
07/13/2016 Saito, Yuki
07/18/2016 Shimizu, Yushi
07/20/2016 Hakumura, Akihiro
07/21/2016 Arihara, Kohei; Takeda, Hisashi
07/22/2016 Takanashi, Hirotoshi
07/28/2016 Enoshita, Yodai; Shimizu, Yushi Saito, Yuki; Arakaki, Hayato
07/25/2016 Ishii, Yuya Matsumoto, Go
07/27/2016 Saito, Yuki Oshima, Takumi
08/03/2016 Masui, Hirotoshi; Hakumura, Akihiro; Asama, Daiki Takeda, Hisashi; Yoshikawa, Mitsuo; Oka, Hiromi
08/06/2016 Mendoza, Luis
08/11/2016 Kondo, Kensuke Arakaki, Hayato
08/08/2016 Iguchi, Kazutomo
08/09/2016 Arakaki, Hayato Shimizu, Yushi
08/16/2016 Yoshikawa, Mitsuo Taniguchi, Yuya
08/24/2016 Ishikawa, Shingo Yoshikawa, Mitsuo
08/30/2016 Mendoza, Luis Hakumura, Akihiro
08/31/2016 Tanaka, Toyoki Enoshita, Yodai
09/02/2016 Shimizu, Yushi Arihara, Kohei
09/04/2016 Asama, Daiki; Ishikawa, Shingo
09/05/2016 Martin, Chris
09/06/2016 Saito, Yuki; Yoshikawa, Mitsuo; Taniguchi, Yuya
09/11/2016 Tanaka, Toyoki
09/12/2016 Oka, Hiromi
09/13/2016 Arihara, Kohei Ishii, Yuya
09/14/2016 Takeda, Hisashi; Hakumura, Akihiro Saito, Yuki; Shimizu, Yushi
09/23/2016 Ishii, Yuya Mendoza, Luis
09/24/2016 Shimizu, Yushi Takeda, Hisashi
09/26/2016 Tanaka, Toyoki Kato, Takayuki
09/27/2016 Yoshikawa, Mitsuo
09/29/2016 Uehara, Kenta; Takeda, Masaru; Ishikawa, Naoya; Watanabe, Ryo; Orui, Susumu; Yokoo, Toshitake Ishii, Yuya; Arihara, Kohei; Miyanishi, Naoki; Takanashi, Hirotoshi; Tanimoto, Keisuke; Bass, Anthony; Kondo, Kensuke; Yano, Kenji
09/30/2016 Otani, Shohei; Masui, Hirotoshi; Uehara, Kenta; Iguchi, Kazutomo; Kagiya, Yohei; Takeda, Masaru; Hakumura, Akihiro; Tanaka, Toyoki; Ishikawa, Naoya; Shimizu, Yushi; Ono, Shota; Ichikawa, Tomoya; Sugiya, Kenshi; Tanaka, Kensuke; Iiyama, Yuji; Laird, Brandon; Nakata, Sho; Nishikawa, Haruki; Nakashima, Takuya; Watanabe, Ryo; Orui, Susumu; Yokoo, Toshitake; Yoh, Daikan; Oka, Hiromi; Taniguchi, Yuya
10/11/2016 Otani, Shohei; Ishii, Yuya; Masui, Hirotoshi; Miyanishi, Naoki; Iguchi, Kazutomo; Kagiya, Yohei; Hakumura, Akihiro; Tanimoto, Keisuke; Bass, Anthony; Martin, Chris; Kondo, Kensuke; Shimizu, Yushi; Ono, Shota; Ichikawa, Tomoya; Sugiya, Kenshi; Tanaka, Kensuke; Iiyama, Yuji; Laird, Brandon; Nakata, Sho; Nishikawa, Haruki; Nakashima, Takuya; Matsumoto, Go; Yoh, Daikan; Oka, Hiromi; Yano, Kenji; Taniguchi, Yuya
10/12/2016 Arihara, Kohei
10/13/2016 Takanashi, Hirotoshi Matsumoto, Go
10/14/2016 Kato, Takayuki; Watanabe, Ryo Arihara, Kohei
10/15/2016 Yoshikawa, Mitsuo Takanashi, Hirotoshi