[3/25/2017] Daisuke Matsuzaka, Tadashi Settsu to start year at Ni-gun

Kimiyasu Kudo and pitching coach Shinji Kurano told reporters today that Daisuke Matsuzaka and Tadashi Settsu will start the year at Ni-gun. The two players will report to Ni-gun facilities in Chikugo on March 26.

Source: Sports Hochi 3/25/2017, Nikkan Sports 3/25/2017

Leave a Reply