Saitama Seibu Lions vs Tohoku Rakuten Golden Eagles (April 11, 2017) – CANCELED

Seibu Lions vs Rakuten Eagles @ Koriyama – 15:30
Starters: Tawata, Shinsaburo (SEI) – Karashima, Wataru (RAK)

Canceled at 11:45 due to rain.

Source: Rakuten 4/12/2017

Leave a Reply