91st Spring Koshien Schedule

First Round

Date Start Gm First Base Score Third Base
03/23 Sat 10:30 1 Kure
(Hiroshima)
Shiritsu Wakayama
(Wakayama)
  13:00 2 Takamatsu Shogy
(Kagawa)
Kasukabe Kyoei
(Saitama)
  15:30 3 Riseisha
(Osaka)
Seiryo
(Ishikawa)
03/24 Sun 9:00 1 Nissho Gakuen
(Miyazaki)
Narashino
(Chiba)
  11:30 2 Meiho
(Oita)
Yokohama
(Kanagawa)
  14:00 3 Yonago Higashi
(Tottori)
Sapporo Otani
(Hokkaido)
03/25 Mon 9:00 1 Tsuda Gakuen
(Mie)
Ryukoku Dai Heian
(Kyoto)
  11:30 2 Morioka DaiFu
(Iwate)
Ishioka Daiichi
(Ibaraki)
  14:00 3 Yamanashi Gakuin
(Yamanashi)
Sapporo Daiichi
(Hokkaido)
03/26 Tue 9:00 1 Chikuyo Gakuen
(Fukuoka)
Fukuchiyama Seibi
(Kyoto)
  11:30 2 Koryo
(Hiroshima)
Hachinohe Gakuin Kosei
(Aomori)
  14:00 3 Tomioka Nishi
(Tokushima)
Toho
(Aichi)
03/27 Wed 9:00 1 Akashi Shogyo
(Hyogo)
Kokushikan
(Tokyo)
  11:30 2 Matsuyama Seiryo
(Ehime)
Oita
(Oita)
  14:00 3 Keishin
(Fukui)
Toin Gakuen
(Kanagawa)
03/28 Thu 9:00 1 Kumamoto Nishi
(Kumamoto)
Chiben Wakayama
(Wakayama)

Second Round

Date Start Gm First Base Score Third Base
03/28 Thu 11:30 2      
  14:00 3      
03/29 Fri 9:00 1      
  11:30 2      
  14:00 3      
03/30 Sat 9:00 1      
  11:30 2      
  14:00 3      

Quarterfinals

Date Start Gm First Base Score Third Base
03/31 Sun 8:30 1      
  11:00 2      
  13:30 3      
  16:00 4      

Semifinals

Date Start Gm First Base Score Third Base
04/02 Tue 11:00 1      
  13:30 2      

Finals

Date Start Gm First Base Score Third Base
04/03 Wed 12:30      

Leave a Reply